😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi

1f604 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiKHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT1f604 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi
“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi
1f3a9 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f3a9 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f3a9 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiVào Tối thứ 3 + Tối thứ 7 ( tuần 2 buổi )
Lúc 20h – 21h301f3a9 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f3a9 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f3a9 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi

261d 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi261d 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi261d 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiKì nghỉ hè là điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ!
Vì thế hãy cho con một kì nghỉ đáng nhớ!!!261d 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi261d 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi261d 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi
1f604 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi“Sleight Of Hand” là chương trình ảo thuật thiết kế cho trẻ từ 7 đến 12 tuổi1f604 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi
Những học viên sẽ được học:
1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiKỸ NĂNG HỌC THUẬT
• Ảo thuật với tiền giấy
• Ảo thuật với tiền xu
• Ảo thuật với dây chun
• Ảo thuật với bộ bài tây
• Ảo thuật với sợi dây
• Ảo thuật với bông bông mút
1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiKỸ NĂNG CÁ NHÂN
• Sự tự tin
• Đặt mục tiêu
1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiKỸ NĂNG XÃ HỘI
• Diễn đạt một cách rõ ràng và chính xác
• Kết nhiều bạn hơn
• Nói trước đám đông hiệu quả
• Học hỏi về những phép lịch sự trong xã hội
1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi1f442 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiSỰ KIÊN TRÌ DẺO DAI & KIÊN CƯỜNG
• Cách đối mặt với thất bại, sự từ chối và những hành vi xúc phạm
• Tập trung vào mục tiêu rõ ràng

1f3e3 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổiĐịa chỉ học: – Số 63 Ngõ 2 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
1f4f2 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi Hotline: 0976 388 883
lCba6bm 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổirVVkuvg 😄KHAI GIẢNG KHÓA ẢO THUẬT“Sleight Of Hand” KHÓA 8 buổi
Lưu ý: Vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn thêm