0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn

0909 373 186 XE NÂNG ĐIỆN NOBLELIFT 2000KG CAO 5M HÀNG CÓ SẴN

<img title="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" alt="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" src="https://3.bp.blogspot.com/-jgLwfdAwEg0/XIr79OWIPrI/AAAAAAAACb0/DOcG5ODljgsdlEfbz7FAmfnlfLoWmuYjgCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n%2Bng%25E1%25BB%2593i%2Bl%25C3%25A1i%2B2.png" data-url="https://3.bp.blogspot.com/-jgLwfdAwEg0/XIr79OWIPrI/AAAAAAAACb0/DOcG5ODljgsdlEfbz7FAmfnlfLoWmuYjgCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2…

LIÊN HỆ: THANH NGÂN 0909 373 186

GMAIL: SALES@NOBLELIFT.COM.VN

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4P20N

Sức nâng: 2000 kg

Sử dụng: điện tự động

Tâm tải trọng: 500mm

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi container, có side shifter

Chiều cao nâng cao nhất: 5000mm

Chiều cao khung xe: 2140mm

Chiều dài càng nâng: 1070mm

Bán kính quay đầu: 2035mm

Side shift (Sàn khung): có 

Hãng Sx: NOBLELIFT

Bảo hành : 12 tháng

Chất lượng mới 100%

<img title="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" alt="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" src="https://1.bp.blogspot.com/-2ln7BSZ7qac/XIr8C85wPsI/AAAAAAAACb4/XoOxZ_tGLFgXQ1XUb92Qh9wJfA1O3AalQCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n%2Bng%25E1%25BB%2593i%2Bl%25C3%25A1i%2B5.png" data-url="https://1.bp.blogspot.com/-2ln7BSZ7qac/XIr8C85wPsI/AAAAAAAACb4/XoOxZ_tGLFgXQ1XUb92Qh9wJfA1O3AalQCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2…

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4P25N

Sức nâng: 2500 kg

Sử dụng: điện tự động

Tâm tải trọng: 500mm

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi container, có side shifter

Chiều cao nâng cao nhất: 4500mm

Chiều cao khung xe: 2140mm

Chiều dài càng nâng: 1070mm

Bán kính quay đầu: 2035mm

Side shift (Sàn khung): có 

Hãng Sx: NOBLELIFT

Chất lượng mới 100%

Bảo hành : 12 tháng

<img title="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" alt="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" src="https://2.bp.blogspot.com/-Qh8xZ0HTveU/XIr8I6caWVI/AAAAAAAACb8/7JbYE-RQH40LIpPulGa0n-gc1SlF3NIDACLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n%2Bng%25E1%25BB%2593i%2Bl%25C3%25A1i%2B3.png" data-url="https://2.bp.blogspot.com/-Qh8xZ0HTveU/XIr8I6caWVI/AAAAAAAACb8/7JbYE-RQH40LIpPulGa0n-gc1SlF3NIDACLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2…

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4P25N

Sức nâng: 2500 kg

Sử dụng: điện tự động

Tâm tải trọng: 500mm

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi container, có side shifter

Chiều cao nâng cao nhất: 4000mm

Chiều cao khung xe: 2140mm

Chiều dài càng nâng: 1070mm

Bán kính quay đầu: 2035mm

Side shift (Sàn khung): có 

Hãng Sx: NOBLELIFT

Chất lượng mới 100%

Bảo hành : 12 tháng

<img title="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" alt="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" src="https://3.bp.blogspot.com/-eRemKPRFVDA/XIr8NmfHbBI/AAAAAAAACcE/W98Iz3cW32EfOiGy1euih4-7Gg0bNx7zgCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n%2Bng%25E1%25BB%2593i%2Bl%25C3%25A1i%2B6.png" data-url="https://3.bp.blogspot.com/-eRemKPRFVDA/XIr8NmfHbBI/AAAAAAAACcE/W98Iz3cW32EfOiGy1euih4-7Gg0bNx7zgCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2…

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4F16N

Sức nâng: 1600 kg

Sử dụng: điện tự động

Tâm tải trọng: 500mm

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi cont, có side shifter

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi cont, có side shifter

Chiều cao nâng cao nhất: 4000mm

Chiều cao khung xe: 2140mm

Chiều dài càng nâng: 1070mm

Bán kính quay đầu: 2035mm

Hãng Sx: NOBLELIFT

Chất lượng mới 100%

Bảo hành : 12 tháng

<img title="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" alt="0909 373 186 xe nâng điện ngồi lái noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn" src="https://3.bp.blogspot.com/-PK8e1ApcxJk/XIr8VLdKCPI/AAAAAAAACcI/VrnsZtN2BxMsQQrGg4PJxSGo0D1_gacywCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n%2Bng%25E1%25BB%2593i%2Bl%25C3%25A1i%2B1.png" data-url="https://3.bp.blogspot.com/-PK8e1ApcxJk/XIr8VLdKCPI/AAAAAAAACcI/VrnsZtN2BxMsQQrGg4PJxSGo0D1_gacywCLcBGAs/s640/xe%2Bn%25C3%25A2ng%2B%25C4%2…