0909 373 186 xe nâng điện noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn

0909 373 186 XE NÂNG ĐIỆN NOBLELIFT 2000KG CAO 5M HÀNG CÓ SẴN

LIÊN HỆ: THANH NGÂN 0909 373 186 

GMAIL: SALES@NOBLELIFT.COM.VN 

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4P20N 

Sức nâng: 2000 kg 

Sử dụng: điện tự động 

Tâm tải trọng: 500mm 

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi container, có side shifter 

Chiều cao nâng cao nhất: 5000mm 

Chiều cao khung xe: 2140mm 

Chiều dài càng nâng: 1070mm 

Bán kính quay đầu: 2035mm 

Side shift (Sàn khung): có 

Hãng Sx: NOBLELIFT 

Bảo hành : 12 tháng 

Chất lượng mới 100% 

2T4 0909 373 186 xe nâng điện noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn 

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4P25N 

Sức nâng: 2500 kg 

Sử dụng: điện tự động 

Tâm tải trọng: 500mm 

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi container, có side shifter 

Chiều cao nâng cao nhất: 4500mm 

Chiều cao khung xe: 2140mm 

Chiều dài càng nâng: 1070mm 

Bán kính quay đầu: 2035mm 

Side shift (Sàn khung): có 

Hãng Sx: NOBLELIFT 

Chất lượng mới 100% 

Bảo hành : 12 tháng 

2.5T5 0909 373 186 xe nâng điện noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn 

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4P25N 

Sức nâng: 2500 kg 

Sử dụng: điện tự động 

Tâm tải trọng: 500mm 

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi container, có side shifter 

Chiều cao nâng cao nhất: 4000mm 

Chiều cao khung xe: 2140mm 

Chiều dài càng nâng: 1070mm 

Bán kính quay đầu: 2035mm 

Side shift (Sàn khung): có 

Hãng Sx: NOBLELIFT 

Chất lượng mới 100% 

Bảo hành : 12 tháng 

2.5T4M 0909 373 186 xe nâng điện noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn 

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI / ELECTRIC FORKLIFT 

Model: FE4F16N 

Sức nâng: 1600 kg 

Sử dụng: điện tự động 

Tâm tải trọng: 500mm 

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi cont, có side shifter 

Bánh đặc, 04 bánh, ngồi lái, chuôi cont, có side shifter 

Chiều cao nâng cao nhất: 4000mm 

Chiều cao khung xe: 2140mm 

Chiều dài càng nâng: 1070mm 

Bán kính quay đầu: 2035mm 

Hãng Sx: NOBLELIFT 

Chất lượng mới 100% 

Bảo hành : 12 tháng 

1.6 0909 373 186 xe nâng điện noblelift 2000kg cao 5m hàng có sẵn