10 SAI LẦM HỌC TIẾNG ANH KHIẾN BẠN MÃI KHÔNG GIỎI

1. Thời gian tự
học ít, thụ động trong học tiếng Anh

2. Cố gắng nhồi
nhét học nhiều từ vựng nhưng không hiệu quả

3. Phương pháp
học không phù hợp

4. Quá chú trọng vào học ngữ
pháp

5. Thiếu tập trung cao độ

6. Học tiếng Anh trong thầm lặng

7. Chuộng giáo viên nước ngoài

8. Không có mục tiêu và định hướng
học cụ thể

9. Học để thi chứ không học để
sử dụng

10. Học nhanh thi gấp, thiếu
kiên trì

 

Trung
tâm ngo
i ng Atlantic T Sơn

S 24 Lý Thánh Tông, Đng Nguyên, T Sơn, Bc Ninh

ĐT:02223.745.724-02223.745.725

Hotline: 0973.825.167