Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo

Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo
Thể lệ:
– thả cảm xúc và share bài viêt vào 3 nhóm công khai
– đối thơ theo câu thơ đã cho
1f4db Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàooEm ra đề nè: CUỐI TUẦN MỞ APP CHƠI BAY
1f4cc Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo Lưu ý:
– thơ phải gieo vần đúng lục bát mới đc tính
– các tk <300bb, clone, k có tương tác, gian lận, share trang cá nhân sẽ k đc nhận code
– sk dành cho tất cả ae
23f0 Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo Mai chốt sk, t2 trả
Chúc anh em thắng lớn 1f60d Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo1f60d Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo1f60d Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo 
Ẩn bớt
 Bay247 Các cao thủ làm thơ đâu rồi ạ, vào nhận code nàoo
Trang chủ: bay247.vin