Bay247 Mỗi tên nhân vật sẽ được nhận giải 1 lần trong sự kiện.

Ph.ầ.n T.h.ư.ở.n.g : C.0.D.E 100k 200K cho 20 AE may mắn
Thời Gian: Trả event vào 20h ngày 28/11
Lưu Ý:
✓ Mỗi bạn tham gia 1 lần duy nhất không chỉnh sửa
✓ FB Clone dưới 200 bạn bè loại
✓ Mọi quyết định thuộc về ĐL Khánh Chi
 Bay247 Mỗi tên nhân vật sẽ được nhận giải 1 lần trong sự kiện.