Cần cẩu bánh xich cần thanh lý gấp

Bán cần cẩu bánh xích Hitachi, Model: KH125-2, Số khung
185-0110.

 Liên hệ:

Anh Hải: 0983.494.668