Cân điện tử WOW Excell – cân An Thịnh

Cân điện tử SK-30K-WP AND sản xuất theo tiêu chuẩn chống nước: I/P: 55 (Bảo vệ chống bụi, có thể chịu nước phun thành tia)    

Cân điện tử SK-30K-WP 

Thông số kỹ thuật :
Mức cân max: 30kg/20g
* Thông tin sản phẩm :
– Large & clear LCD display
– Large square weighing pan–232mm(W)x192mm(D)
– Rugged construction
– Portable
– Stability Indicato
– Separate Keys for Power and Re-Zero
– Auto Power Off
– Low Battery Indicator
– NSF Certified (sanitary for food processing & foodservice)
+- Legal-for-trade (NTEP CofC #98-086A1)