Cáp chống chuột chậm cháy 2 lõi

Cáp chậm cháy là cáp bình
thường nhưng có thêm đặc tính khó cháy, hạn chế cháy lan như cáp chống cháy.
Nhưng khi bị cháy vẫn chập điện, ngắn mạch như cáp thường.

Một
số tiêu chuẩn của cáp chậm cháy:

·       
Theo tiêu chuẩn CNS 11175: Cáp có đường
kính ngoài ≤ 15mm, cấp chịu nhiệt là 300 độ C trong 15 phút và cáp có đường
kính ngoài > 15mm, cấp chịu nhiệt 380 độ C trong 15 phút.

·       
Theo tiêu chuẩn IEC 60332-1: Thử nghiệm
lan truyền ngọn lửa theo phương thẳng đứng đối với dây đơn và cáp đơn cách điện.
Khoảng cách cháy xém của vỏ bọc đo được từ đầu kẹp xuống phía dưới ≥ 50mm. Nếu
áp dụng tiêu chuẩn IEEE 383 thì phần cháy không lan lên đỉnh.

·       
Theo tiêu chuẩn IEC 60332-3-22 Loại A: thử nghiệm
này đòi hỏi vỏ bọc cáp được làm từ vật liệu không chứa kim loại tương đương với
7l/m được xếp lại thành bó trong khoảng thời gian là 40 phút.

·       
Theo tiêu chuẩn IEC 60332-3-23 Loại B: thử nghiệm
này đòi hỏi vỏ bọc cáp được làm từ vật liệu không chứa kim loại tương đương với
3.5l/m được xếp lại thành bó trong khoảng thời gian là 40 phút.

·       
Theo tiêu chuẩn IEC 60332-3-24 Loại C: thử nghiệm
này đòi hỏi vỏ bọc cáp được làm từ vật liệu không chứa kim loại tương đương với
1.5l/m được xếp lại thành bó trong khoảng thời gian là 40 phút.

 

Liên hệ: Ms Nhi 0909 976
665 (
sale.daycapdiensaigon@gmail.com)