câu chuyện tình yêu và giày

Chọn đôi giày cũng như chọn bạn đời
Một đôi giày tốt sẽ làm bạn thoải mái chắc chắn sẽ phù hợp hơn một đôi giày đẹp mà làm bạn đau đớn. Tình yêu cũng như thế, chẳng hạn như một người tri kỉ sẽ giúp bạn và bên bạn mọi lúc. Thay vì một người yêu mà bạn nghĩ là hoàn hảo lại đang làm bạn khổ sở với đau đớn. Bạn sẽ chọn điều gì? Lựa chọn bạn cũng như chọn một đôi giày, hễ ướm thử thì chưa đủ mà phải bước đi, nhún nhảy thử hay tệ hơn là té ngã thử.
Chỉ vì khi khó khăn mới giúp mình nhìn nhận ra được một đôi giày tốt. Một người bạn sẽ tốt hơn so với một đôi giày đẹp và một người yêu được bạn xưng là hoàn hảo!. Và tình yêu cũng vậy, người ta vẫn thường nói có đi qua sóng gió hay khó khăn thì mới thấu hiểu lòng nhau hơn.

Đôi giày như một tình yêu
Một tình yêu tan vỡ và một đôi giày hỏng giữa đường tương đối giống nhau. Chúng đều làm ta đau và có chung cảm giác không yên tâm cho đến lúc nào bạn tìm được đôi giày hay người thay thế tốt hơn trước. Với tình yêu cũng như vậy, khi ai đó phản bội bạn thì cách trả thù tốt nhất mà bạn nên làm. Là cho họ thấy giá trị của họ không đủ chạm đến gót giày của chính bạn. Nhưng không hẳn là bạn phải trả thù điều đó. Điều đơn giản cần thiết hơn là nên quên đi… Và hãy nhớ rằng sẽ có một tình yêu mới cùng một người mới xứng đáng hơn. Với một  tình yêu mà bạn trao tặng.