Chuyên thu mua

·        
CÔNG
TY CHÚNG CHUYÊN THU MUA ĐỒ CŨ ĐỒ THANH LÝ CỦA CÁC NHÀ HÀNG,  VĂN PHÒNG, CÔNG TY, QUÁN ĂN,  QUÁN CAFÉ MUA CÁC THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG CŨ VỚI GIÁ
CAO.

·        
SANG
NHƯỢNG, THUÊ LẠI CÁC NHÀ HÀNG, QUÁN, MẶT BẰNG, VĂN PHÒNG..

·        
ĐẤU
THẦU THU MUA CÁC LÔ HÀNG CŨ CÓ XUẤT HÓA ĐƠN VAT HỢP PHÁP NẾU BÊN BÁN CÓ YÊU CẦU.

ĐIỆN THOẠI HOTLINE0931836778