Đào tạo kế toán viên hành chính sự nghiệp

 

1. Mục Tiêu:

Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ
cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính
cao 
– Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:
+ Tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong
các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo
cáo tài chính cuối kỳ.
+ Ngoài kiến thức chung học viên còn tiếp thu được các kiến thức về mối quan hệ
lôgíc giữa các phần hành kế toán của các kế toán viên.
+ Lập các báo cáo quyết toán ngân sách

2. Đối tượng học:

Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên,
công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.
– Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT,
các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.
3. Nội dung:

Phần I: Những vấn đề
chung về tài chính ở đơn vị HCSN.

Phần II: Kế toán vốn
bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở đơn vị

HCSN.

Phần III: Kế toán NVL,
CCDC.

Phần IV: Kế toán TSCĐ

Phần V: Kế toán các
khoản thanh toán

Phần VI: Kế toán nguồn
kinh phí

Phần VII: Kế toán các
khoản chi HCSN

Phần VIII: Sổ sách kế
toán

4. Thời gian học: 1,5
tháng

5. Học phí:
2.500.000đ

6. Chứng chỉ: Cuối khóa học viên
thi và cấp chứng chỉ do học viện tài chính cấp có giá trị vĩnh viễn trên
toàn quốc.

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

Hotline: 0979175491 (Ms. Dương)

TẠI HÀ NỘI:

– Cơ sở 1: P2A5, TTGV, ĐHNN, ĐHQG, Cầu Giấy

– Cơ sở 2: Tầng 2, tòa nhà 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

TẠI HỒ CHÍ MINH:

– Cơ sở 1: Số 181/9, đường 3/2, P. 11, Q. 10

– Cơ sở 2: Số 195, đường D2, P25, Q. Bình Thạnh