Đẩy CROWN macro-tech 3600

QqcLtB8 Đẩy CROWN macro tech 3600

hvE0V81 Đẩy CROWN macro tech 3600

Thông tin cơ
bản: ĐẨY CÔNG SUẤT CROWN MACRO-TECH 3600VZ

Hãng sản xuất của Đẩy
công suất Crown Macro-tech 3600VZ: CROWN

Chi tiết công suất đầu
ra của Đẩy công suất Crown Macro-tech 3600VZ

– Chế độ âm thanh
Stero: 1800W/2 ohms, 1565W/4 ohms, 1120W/8 ohms.
– Chế độ âm thanh cầu: 3505W/ohms, 3140W/8 ohms.
– Chế độ âm thanh ghép 1 kênh mắc song son: 3555W/1 ohm, 3190 watts into 2
ohms.

Chế độ âm thanh của
Đẩy công suất Crown Macro-tech 3600VZ

• Mono
• Stereo

Độ nhiễu âm thanh
của ĐẨY CÔNG SUẤT CROWN MACRO-TECH 3600VZ(dB): 105

Dải tần đáp ứng của
Đẩy công suất Crown Macro-tech 3600VZ(Hz): 20 Hz – 20 kHz

Chi tiết trở kháng đầu
vào của Đẩy công suất Crown Macro-tech 3600VZ: Nominally 20 k ohms, balanced.
Nominally 10 K ohms, unbalanced

Độ nhạy của Đẩy công
suất Crown Macro-tech 3600VZ: 0,775 V

Kích thước của ĐẨY
CÔNG SUẤT CROWN MACRO-TECH 3600VZ
 (mm): 890 x 406 x 250

Facebook: https://www.facebook.com/amthanh.thegioi.148/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkI8qD1SnIqGENIl5HezlsQ?view_as=subscriber

Hotline:0966116514                       

DC: 17/203 Kim Ngưu-
Hai Bà Trưng – Hà Nội.