Dịch vụ Hải Quan Thông quan Hàng Hóa Xuất Xuất / Nhập khẩu

Dịch vụ Hi Quan Thông quan Hàng Hóa Xuất Xut / Nhp khu

 Dch v hi quan điện t, truyn d liu t khai hi quan điện t các cảng ti Tphcm, Hi Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn,….
 Dch v th tc Hi Quan hàng kinh doanh, gia công, sản xut xut khu (sxxk), hàng phi mậu dch, tm nhp tái xuất, tm xut tái nhập, hàng xuất tr, hàng triển làm,…
 Dch v hi quan hàng hóa xuất nhp khu ti ch vào các khu công nghiệp, khu chế xut,
 Xin phép nhập khẩu, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, khử trùng,
 Dịch vụ công bố sản phẩm thực phẩm và công bố mỹ phẩm,
Khai báo hóa chất nhập khẩu, dịch vụ hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm.
 Dịch vụ Hải Quan hoàn thuế do nộp dư, nộp thừa, do hủy tờ khai Hải Quan
 Dịch vụ xin cấp C/O các form: Form A, Form B, Form D, Form E, Form AANZ, form AK, Form AJ,…
 Dịch vụ thủ tục hải quan trọn gói từ A-Z tại tphcm
 Dịch vụ đóng kiện hàng hóa bằng kiện gỗ thưa, kiện gỗ kín, đóng pallet,…
 Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo container, xe chuyên dụng,…
 Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói.

   Chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY QUỐC TẾ AT EXPRESS
Địa chỉ : 25/3A Giải Phóng, phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tel/Fax: 0789.30.35.35

   Web : https://atexpress.com.vn/

GMfC9rT Dịch vụ Hải Quan Thông quan Hàng Hóa Xuất Xuất / Nhập khẩu