Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá chỉ 1400k

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói chỉ : 1.400.000đ
1.Tư vấn thủ tục trước khi thành lập: Tư vấn về cách đặt tên doanh nghiệp, tra cứu tên doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu quốc gia.
2. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh theo pháp luật hiện hành
3. Tư vấn về các loại hình doanh nghiệp: TNHH Một Thành Viên, Hai Thành Viên, Cổ Phần
4. Tư vấn Vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở kinh doanh, về cổ đông/ thành viên góp vốn…
Miễn phí dịch vụ thuế ban đầu cho doanh nghiệp : tờ khai thuế môn bài, đăng ký thuế điện tử, thông báo áp dụng phương pháp tính thuế gtgt.
Phí dịch vụ trọn gói : 1.400.000đ (Bao gồm : GPĐK kinh doanh + con dấu tròn + lập thủ tục thuế ban đầu + công bố cổng thông tin quốc gia.)
Lh: 0947433089