Giới thiệu chức năng chính và giao diện phần mềm Bán hàng siêu thị

1. Quản lý doanh thu bán hàng
+ Khai báo các loại vật tư hàng hoá theo chế độ mã vạch dựa trên các chuẩn phù hợp với thiết bị đọc.
+ Khai báo các kho quầy hiện có để tiện cho việc quản lý
+ Khai báo các nhân viên thu ngân và tạo cho họ một mật khẩu để quản lý doanh số theo từng ca, từng nhân viên.
+ Khai báo các chế độ khuyến mãi mà đơn vị có thể áp dụng
+ In ra hoá đơn tính tiền cho khách hàng
+ In ra được doanh số theo từng ca, từng nhân viên thu ngân, từng kho quầy hoặc theo các khoảng thời gian bất kỳ.
+ In ra được số lượng, số tiền khuyến mãi 

2. Quản lý tổng hợp nhập xuất tồn
+ Nhập tất cả hàng hoá phát sinh vào đúng kho quầy 
+ Từ số liệu bán hàng ở các máy thu ngân người quản lý hoàn toàn In ra được chi tiết lượng hàng hoá bán ra trong ngày, trong khoảng thời gian bất kỳ
+ In ra bảng Tổng hợp nhập xuất tồn theo từng kho quầy cụ thể
+ Thống kê các mặt hàng tồn nhiều nhất, hoặc tồn ít nhất trong khoảng thời gian bất kỳ

3. Tạo và In mã vạch theo các chuẩn. 
+ Chương trình có thể tạo ra các chuẩn mã vạch 8 số (EAN_8), 13 (số EAN_13)….. tuỳ theo thiết bị đầu đọc 
+ In ra các mã vạch trêm máy in thường hoặc máy in chuyên dụng4. Các báo biểu trong chương trình
+ In hoá đơn tính tiền
+ Báo cáo doanh thu trong ngày (theo nhân viên, ca trực) 
+ Báo cáo doanh thu trong khoảng thời gian
+ Báo cáo chi tiết hàng khuyến mãi
+ Báo cáo chi tiết, tổng hợp hàng hoá bán ra trong ngày
+ Tổng hợp nhập xuất tồn theo định kỳ
+ Thống kê hàng tồn nhiều, hàng tồn ít
+ In mã vạch
phần mềm bán hàng
5. Các thiết bị đầu tư kèm theo
+ Máy tính cài hệ điều hành windows 7, windows 10
+ Máy in hóa đơn chuyên dụng
+ Máy đọc mã vạch
+ Máy In mã vạch (Để tạo mã vạch cho các hàng hóa chưa có mã vạch)
+ Giấy in mã vạch và phim
+ Giấy in nhiệt dùng cho máy in hóa đơn thanh toán 

6. Các bước triển khai phần mềm 
+ Nhân viên sẽ trực tiếp cài đặt phần mềm và các máy in hóa đơn, máy in mã vạch cho khách hàng
+ Hướng dẫn đặt mã vạch hàng hóa theo phương pháp khoa học nhất
+ Hướng dẫn các bước thực hiện in mã vạch để dán lên sản phẩm
+ Hướng dẫn các bước nhập xuất và bán hàng siêu thị
+ Hướng dẫn quản trị người dùng, phân quyền cho từng nhân viên bán hàng
+ Hướng dẫn In ấn các báo cáo bán hàng, nhập xuất tồn kho….

B – NHỮNG TIỆN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

1. Giao diện
+ Hoá đơn được thiết kế theo yêu cầu của đơn vị
+ Giao diện đồ hoạ trực quan hoàn toàn việt hóa, dễ sử dụng cho mọi đối tượng
+ Các thao tác nhập liệu có thể sử dụng chuột hoặc phím nóng
+ Hiển thị các thông tin của nhân viên bán hàng để để khách hàng dẽ dàng nhận biết 

2. Bảo hành
+ Hỗ trợ sử dụng, là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng khai thác tối đa, khả năng quản lý của chương trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình qua điện thoại, email hoặc giải đáp trực tiếp.
+ Khi có những thay đổi trong công tác quản lý, chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình để đáp ứng một cách phù hợp nhất với mô hình quản lý mới của khách hàng.
phần mềm quản lý bán hàng 

C – TƯ VẤN, CUNG CẤP THIẾT BỊ MÃ SỐ MÃ VẠCH CHO KHÁCH HÀNG

+ Hỗ trợ tư vấn hệ thống thiết bị để bán hàng siêu thị mới nhất trên thị trường (Máy tính, Máy đọc mã vạch, Máy In Mã vạch, Máy In hóa đơn, Giấy In mã vạch, Giấy in hóa đơn bán hàng…)miễn phí.

+ Hỗ trợ đặt mua các thiết bị bán hàng siêu thị chính hãng, đúng nhà cung cấp và giá tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng phần mềm.

Giới thiệu chức năng chính và giao diện phần mềm Bán hàng siêu thị

1. Quản lý doanh thu bán hàng
+ Khai báo các loại vật tư hàng hoá theo chế độ mã vạch dựa trên các chuẩn phù hợp với thiết bị đọc.
+ Khai báo các kho quầy hiện có để tiện cho việc quản lý
+ Khai báo các nhân viên thu ngân và tạo cho họ một mật khẩu để quản lý doanh số theo từng ca, từng nhân viên.
+ Khai báo các chế độ khuyến mãi mà đơn vị có thể áp dụng
+ In ra hoá đơn tính tiền cho khách hàng
+ In ra được doanh số theo từng ca, từng nhân viên thu ngân, từng kho quầy hoặc theo các khoảng thời gian bất kỳ.
+ In ra được số lượng, số tiền khuyến mãi 

2. Quản lý tổng hợp nhập xuất tồn
+ Nhập tất cả hàng hoá phát sinh vào đúng kho quầy 
+ Từ số liệu bán hàng ở các máy thu ngân người quản lý hoàn toàn In ra được chi tiết lượng hàng hoá bán ra trong ngày, trong khoảng thời gian bất kỳ
+ In ra bảng Tổng hợp nhập xuất tồn theo từng kho quầy cụ thể
+ Thống kê các mặt hàng tồn nhiều nhất, hoặc tồn ít nhất trong khoảng thời gian bất kỳ

3. Tạo và In mã vạch theo các chuẩn. 
+ Chương trình có thể tạo ra các chuẩn mã vạch 8 số (EAN_8), 13 (số EAN_13)….. tuỳ theo thiết bị đầu đọc 
+ In ra các mã vạch trêm máy in thường hoặc máy in chuyên dụng4. Các báo biểu trong chương trình
+ In hoá đơn tính tiền
+ Báo cáo doanh thu trong ngày (theo nhân viên, ca trực) 
+ Báo cáo doanh thu trong khoảng thời gian
+ Báo cáo chi tiết hàng khuyến mãi
+ Báo cáo chi tiết, tổng hợp hàng hoá bán ra trong ngày
+ Tổng hợp nhập xuất tồn theo định kỳ
+ Thống kê hàng tồn nhiều, hàng tồn ít
+ In mã vạch
phần mềm bán hàng
5. Các thiết bị đầu tư kèm theo
+ Máy tính cài hệ điều hành windows 7, windows 10
+ Máy in hóa đơn chuyên dụng
+ Máy đọc mã vạch
+ Máy In mã vạch (Để tạo mã vạch cho các hàng hóa chưa có mã vạch)
+ Giấy in mã vạch và phim
+ Giấy in nhiệt dùng cho máy in hóa đơn thanh toán 

6. Các bước triển khai phần mềm 
+ Nhân viên sẽ trực tiếp cài đặt phần mềm và các máy in hóa đơn, máy in mã vạch cho khách hàng
+ Hướng dẫn đặt mã vạch hàng hóa theo phương pháp khoa học nhất
+ Hướng dẫn các bước thực hiện in mã vạch để dán lên sản phẩm
+ Hướng dẫn các bước nhập xuất và bán hàng siêu thị
+ Hướng dẫn quản trị người dùng, phân quyền cho từng nhân viên bán hàng
+ Hướng dẫn In ấn các báo cáo bán hàng, nhập xuất tồn kho….

B – NHỮNG TIỆN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

1. Giao diện
+ Hoá đơn được thiết kế theo yêu cầu của đơn vị
+ Giao diện đồ hoạ trực quan hoàn toàn việt hóa, dễ sử dụng cho mọi đối tượng
+ Các thao tác nhập liệu có thể sử dụng chuột hoặc phím nóng
+ Hiển thị các thông tin của nhân viên bán hàng để để khách hàng dẽ dàng nhận biết 

2. Bảo hành
+ Hỗ trợ sử dụng, là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng khai thác tối đa, khả năng quản lý của chương trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình qua điện thoại, email hoặc giải đáp trực tiếp.
+ Khi có những thay đổi trong công tác quản lý, chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình để đáp ứng một cách phù hợp nhất với mô hình quản lý mới của khách hàng.
phần mềm quản lý bán hàng 

C – TƯ VẤN, CUNG CẤP THIẾT BỊ MÃ SỐ MÃ VẠCH CHO KHÁCH HÀNG

+ Hỗ trợ tư vấn hệ thống thiết bị để bán hàng siêu thị mới nhất trên thị trường (Máy tính, Máy đọc mã vạch, Máy In Mã vạch, Máy In hóa đơn, Giấy In mã vạch, Giấy in hóa đơn bán hàng…)miễn phí.

+ Hỗ trợ đặt mua các thiết bị bán hàng siêu thị chính hãng, đúng nhà cung cấp và giá tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng phần mềm.