Hà Nội: Mạnh tay xử lý điện thoại, tin nhắn rác, biển rao vặt sai quy định

Tin nhắn, cuộc gọi rác, biển quảng cáo, rao vặt sai quy định là vấn đề gây khó chịu, bức xúc cho người dân. Các số điện thoại phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác và số điện thoại liên hệ trong biển quảng cáo, rao vặt sai quy định sẽ bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ. Đó là chỉ đạo quyết liệt của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Quyết định số 30/QĐ-STTTT.

Ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-STTTT về “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển hiệu quảng cáo, rao vặt sai quy định” và “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác” trên địa bàn TP Hà Nội.
Trong quyết định này nêu rõ 5 bước về xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã trực tiếp rà soát, thu thập thống kê số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định hoặc tiếp nhận thông tin từ UBND các xã, phường, thị trấn, Thành đoàn Hà Nội hoặc từ người dân về số điện thoại liên hệ trong các mẫu biển quảng cáo đẹp , rao vặt sai quy định.
ads Hà Nội: Mạnh tay xử lý điện thoại, tin nhắn rác, biển rao vặt sai quy định
Biển rao vặt bạ đâu dán đấy. 
Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thông báo chủ thuê bao và tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định… Trường hợp chủ thuê bao vi phạm không đến, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ. Đơn vị thống kê sẽ thông báo chủ thuê bao của số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định đến làm việc để làm rõ nội dung vi phạm.
Trong trường hợp chủ thuê bao số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định sau khi bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ nhận thức được hành vi vi phạm đề nghị khôi phục hoạt động đối với số điện thoại thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan trong đó đáng chú ý tài liệu chứng minh việc đã tuân thủ quy định xử phạt vi phạm hành chính kèm bản cam kết của chủ thuê bao đã khắc phục hậu quả và không tái phạm.
Khi đã có đầy đủ hồ sơ, phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại (định kỳ 3 lần/1 tháng vào ngày 5, 15, 25 hằng tháng).
Để phản ánh về tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, người dân có thể liên hệ với Bộ phận Tiếp công dân thuộc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (SĐT: 024.37366690) hoặc Phòng Bưu chính – Viễn thông (SĐT: 024.37366945).
Quyết định này cũng nêu rõ 6 bước trong xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác trên địa bàn TP Hà Nội, gồm: Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác; phân loại và xử lý; nhắn tin thông báo đến chủ thuê bao; xử lý vi phạm; tạm ngừng cung cấp dịch vụ; khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại (nếu có).
Phạt tới 100 triệu cho hành vi nhắn tin rác
Đối với hành vi gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo, có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
Theo Nghị định 91/2020 mức xử phạt đối với một số hành vi gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận; Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng; Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo; Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.
Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi không chấm dứt việc gửi đến người nhận thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.
Đối với hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định thì số tiền xử phạt là từ 1 – 2 triệu đồng với người treo, dán, vẽ quảng cáo và từ 5 – 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.
Đồng thời, chủ thuê bao cũng phải tháo dỡ hoặc bóc xóa toàn bộ các sản phẩm quảng cáo, rao vặt sai quy định.
adb Hà Nội: Mạnh tay xử lý điện thoại, tin nhắn rác, biển rao vặt sai quy định
Bất chấp nguy hiểm, tờ rơi rao vặt dán cả trên các hộp điện.
Trong trường hợp chủ thuê bao không đến làm việc theo yêu cầu, đơn vị thống kê sẽ lưu giữ ảnh chụp hiện trường, chứng cứ vi phạm, ngày, giờ thông báo đến chủ thuê bao và gửi các hồ sơ, tài liệu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xử lý.
Mỗi tháng hai lần, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp và ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Đối với các số điện thoại liên hệ quảng cáo về chương trình biểu diễn nghệ thuật, khai trương cửa hàng… Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngay khi nhận được văn bản.
Trong trường hợp đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ thuê bao có thể gửi tài liệu chứng minh việc xử lý vi phạm hành chính, bản cam kết không tái phạm và văn bản đề nghị khôi phục hoạt động đối với số điện thoại.