Hỗ trợ vay vốn ngân hàng- Vay thế chấp (tài sản đảm bảo)

TRUNG TÂM TƯ VẤN 247

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng- Vay thế chấp (tài sản đảm bảo).

Hồ
sơ đơn giản. Lãi suất thấp chỉ 0,4-1%/tháng.

Tài sản bao gồm:

+ Nhà cửa

+ Đất đai: đất ruộng, đất vườn, đất trồng cây lâu
năm, đất thổ cư…

+ Xe ô tô, xe tải…

CHUYÊN XỬ LÍ HỒ SƠ KHÓ:
– Đã vay nhiều nơi
– Nộp hồ sơ nhiều chỗ mà không vay
được

– NỢ XẤU, người thân
nợ xấu

– Không có Điều Kiện
Tất cả chúng tôi đều giải quyết được!
Vui lòng liên hệ: 
Hotline :
02733852862 – 0273 6575205 – 0273 6579247 

Địa chỉ : 18/2 Nguyễn
Thị Thập, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang