Học tiếng Anh tại Từ Sơn- Học tiếng Anh tại Yên Phong

yZuByBB Học tiếng Anh tại Từ Sơn  Học tiếng Anh tại Yên Phong

A:
Hello (Xin chào)

B:
Hi (Xin chào)

A:
What’s your name? (Bạn tên là gì?)

B:
I’m Hoa. What’s yours? (Tôi là Hoa. Tên bạn là gì?)

A:
I’m John. Where are you from (Tôi là John. Bạn đến từ đâu?)

B:
I’m from Viet Nam. And you? (Tôi đến từ Việt Nam. Còn bạn?)

A:
I’m from California (Tôi đến từ California)

B:
Nice to meet you (Rất vui được gặp bạn)

A:
Nice to meet you too. (Tôi cũng rất vui được gặp bạn).

Hội thoại dùng để hỏi nơi chốn (Nguồn: Learn
English by Cartoon)

Do you speak English? (Bạn có nói tiếng Anh không?)

A:
Excuse me, are you American? (Cho hỏi bạn có phải là người Mỹ không?)

B:
No. (Không phải)

A:
Do you speak English? (Bạn có biết nói tiếng Anh không?)

B:
A little, but not very well. (Một chút thôi, nhưng không tốt lắm)

A:
How long have you been here?(Bạn ở đây bao lâu rồi?)

B:
2 months. (2 tháng)

A:
What do you do for work? (Nghề nghiệp của bạn gì vậy?)

B:
I’m a student. How about you? (Tôi là học sinh. Còn bạn thì sao?)

A:
I’m a student too. (Tôi cũng là học sinh)

Asking directions (Hỏi đường)

Khi
bạn đi du lịch hoặc không may bị lạc đường và cần hỏi thăm mọi người cách đến
một địa điểm nào đó, thì đây là đoạn hội thoại gợi ý cho bạn:

A:
Hi Michael (Xin chào Michael)

B:
Hi Amy. What’s up? (Chào Amy. Có chuyện gì vậy?)

A:
I’m looking for the airport. Can you tell me how to get there? (Tôi đang tìm
sân bay. Bạn có thể nói cho tôi biết cách để đến đó được không?)

B:
No, sorry. I don’t know (Không, xin lỗi. Tôi không biết)

A:
I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?
(Tôi nghĩ tôi có thể đi tàu điện ngầm để tới sân bay. Bạn có biết đường tàu
điện ngầm ở đâu không?)

B:
Yes, it’s over there (Vâng, nó ở đằng kia)

A:
Oh, I see it. Thanks (Ồ! tôi thấy nó rồi. Cảm ơn).

Bạn sẽ cần đến những đoạn hội thoại hỏi đường
khi đi du lịch (Nguồn: helenadailyenglish)

Do you want something to drink? (Bạn muốn uống gì?)

Trong
những buổi gặp gỡ, chúng ta nên có những hành động đơn giản, lịch sự với đối phương
như việc hỏi thăm họ có muốn ăn hay uống chút gì không. Điều đó giúp chúng ta
dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện.

A:
David, would you like something to eat? (David, bạn muốn ăn gì không?)

B:
No, I’m full (Không, tôi no rồi)

A:
Do you want something to drink? (Bạn muốn uống gì không?)

B:
Yes, I’d like some coffee (Vâng, tôi muốn một chút cà phê)

A:
Sorry, I don’t have any coffee (Xin lỗi, tôi không có cà phê)

B:
That’s OK. I’ll have a glass of water (Được thôi. Tôi sẽ uống một ly nước)

A:
A small glass or a big one (Ly bé hay ly lớn)

B:
Small please (Làm ơn cho ly bé)

A:
Here you go (Của bạn đây)

B:
Thanks (Cảm ơn).

Hành động nhỏ như mời người khác một ly nước
sẽ giúp bạn gây được thiện cảm (Nguồn: Forbes)

An appointment (Một cuộc hẹn)

Bạn
cùng mọi người lâu ngày gặp lại và muốn có một cuộc hẹn để tán gẫu, trò chuyện,
hay đơn giản chỉ là bạn đang muốn mời ai đó đi chơi. Vậy hãy sử dụng đoạn hội
thoại sau để kết nối với mọi người:

A:
Marry, would you like to have dinner with me? (Marry, bạn có muốn ăn tối với
tôi không?)

B:
Yes. That would be nice. When do you want to go? (Vâng, tốt lắm. Bạn muốn đi
lúc nào?)

A:
Is today OK? (Tối nay được không?)

B:
Sorry. I can’t go today (Xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi)

A:
How about tomorrow night? (Tối mai thì sao?)

B:
OK. What time? (Được. Mấy giờ?)

A:
Is 9:00 PM all right? (9 giờ tối được không?)

B:
I think that’s too late (Tôi nghĩ như vậy trễ quá)

A:
Is 6:00 PM OK?

B:
Yes, that’s good. Where would you like to go? (Vâng. Bạn muốn đi đâu?)

A:
The Italian restaurant on 5th street (Nhà hàng ý trên đường số 5)

B:
OK. I like that place (Được. Tôi thích nơi đó).

Một cuộc hẹn nhỏ sẽ giúp bạn rút ngắn khoảng
cách với mọi người (Nguồn: cruisecritic)

Referring friends (Giới thiệu bạn bè)

Trong
vài trường hợp, bạn mong muốn kết nối những người bạn của mình với nhau hoặc
được ai đó giới thiệu với mọi người. Nếu như trước đây bạn cảm thấy điều đó
thật khó thì bây giờ nó sẽ trở nên thật dễ dàng với đoạn hội thoại “giới thiệu
bạn bè” như sau.

A:
Robert, this is my friend, Mrs. Smith (Robert, đây là bạn tôi, bà Smith)

B:
Hi. Nice to meet you (Xin chào, rất vui được gặp bạn)

C:
Nice to meet you too (Tôi cũng rất vui được gặp bạn)

B:
Mrs. Smith, what do you do for work? (Bà Smith làm nghề gì?)

C:
I’m a doctor (Tôi là bác sĩ)

B:
Oh. Where do you work? (Ồ! Bạn làm ở đâu?)

C:
New York University hospital. What do you do? (Bệnh viện đại học NewYork. Bạn
làm nghề gì?)

B:
I’m a teacher (Tôi là giáo viên)

C:
What do you teach? (Bạn dạy môn gì?)

B:
I teach English (Tôi dạy tiếng Anh)

C:
Where? (Ở đâu?)

B:
At a high school in New Jersey (Tại một trường trung học ở New Jersey)

C:
That’s good (Thật tốt).

 Hotline:0966.411.584

Địa chỉ:
Ngã Tư Thị Trấn Chờ- Yên Phong- Bắc Ninh