Hội Thoại tiếng Trung công sở

Hội Thoại tiếng Trung công sở

Nội dung bài học ngày hôm nay trung tâm atlantic Từ Sơn gửi đến
bạn là các đoạn hội thoại tại nơi làm việc bằng tiếng trung. Mong rằng nội dung
học hữu ích với các bạn:

Hội thoại 1: 清晨问候 (qīngchén wènhòu) Chào hỏi
buổi sáng:

 

A:小陈!你今天早上还好吗

Xiǎo chén! Nǐ jīntiān zǎoshang hái hǎo ma?

Tiểu Trần! Hôm nay vẫn tốt chứ?

 

B还好。谢谢。就是有点累

Hái hǎo. Xièxiè. Jiùshì yǒudiǎn lèi.

Tôi vẫn tốt, cảm ơn. Chỉ là hơi mệt chút.

 

A:睡晚了

Shuì wǎn le?

Ngủ muộn à?

 

B:是啊,我大约两点才到家

Shì a, wǒ dàyuē liǎng diǎn cái dàojiā.

Đúng vậy, tôi khoảng 2h mới về đến nhà.

 

Hội thoại 2: 见到总经理 (jiàn dào zǒng jīnglǐ) Gặp
tổng giám đốc:

 

A:小李!你好

Xiǎo lǐ! Nǐ hǎo ma?

Tiểu Lí! Cậu có khỏe không?

 

B:我很好,谢谢你。真高兴能再次见到你

Wǒ hěn hǎo, xièxiè nǐ. Zhēn gāoxìng néng zài cì jiàn dào nǐ.

Tôi rất khỏe, cảm ơn ngài. Thật mừng khi được gặp ngài lần nữa.

 

A:又见到你我也很高兴。你家人好吗

Yòu jiàn dào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng. Nǐ jiārén hǎo ma?

Gặp cậu tôi cũng rất vui. Người nhà đều khỏe chứ?

 

B:非常好,谢谢,陈总

Fēicháng hǎo, xièxiè, chén zǒng.

Đều tốt cả, cảm ơn Trần tổng.

 

Hội thoại 3: 复印室在哪?(fùyìn shì zài nǎ?) Phòng photo
ở đâu?

 

A:打扰一下,陈先生

Dǎrǎo yīxià, chén xiānshēng?

Làm phiền một chút, Ông Trần?

 

B:什么事,小李

Shénme shì, xiǎo lǐ?

Chuyện gì vậy, Tiểu Lí

 

A你能告诉我复印机在哪吗

Nǐ néng gàosu wǒ fùyìnjī zài nǎ ma?

Anh có thể cho tôi biết máy photo ở đâu không?

 

B当然。沿楼道一直走。复印室是靠右第二个房间

Dāngrán. Yán lóudào yīzhí zǒu. Fùyìnshì shì kào yòu dì èr gè
fángjiān.

Đương nhiên có thể. Ở tầng này đi thẳng, phòng photo bên phải căn
phòng thứ hai.

 

Hội thoại 4:下周 (xiàzhōu huìyì) Hội nghị tuần
sau:

 

A们下周开会前先见一面。我有些想法想和你交换一下

Zánmen xià zhōu kāihuì qián xiān jiàn yīmiàn. Wǒ yǒuxiē xiǎngfǎ
xiǎng hé nǐ jiāohuàn yīxià.

Trước buổi họp vào tuần sau, chúng ta gặp mặt nhau một chút. Tôi
có vài ý tưởng muốn trao đổi với cậu.

 

B问题。我不太忙。对我来说任何时间都行

Méi wèntí. Wǒ bù tài máng. Duì wǒ lái shuō rènhé shíjiān dōu xíng.

Không vấn đề. Tôi không bận lắm, bất cứ lúc nào cũng được.

 

A:那好,们就下星期一下午见。三点左右如何

Nà hǎo, zánmen jiù xià xīngqí yīxiàwǔ jiàn. Sān diǎn zuǒyòu rúhé?

Vậy được, chiều thứ 2 tuần sau chúng ta gặp nhau, khoảng 3h có
được không?

 

B:行,我在本子上记一下

Xíng, wǒ zài běnzi shàng jì yī xià.

Được, để tôi ghi lại vào sổ.

 

Hội thoại 5: 完成工作 (wánchéng gōngzuò): Hoàn thành
công việc

 

A:小李,我需要这些数字统计。你算出来了吗

Xiǎo lǐ, wǒ xūyào zhèxiē shùzì tǒngjì. Nǐ suàn chūlái le ma?

Tiểu Lí, tôi cần bản thống kê số liệu này. Cậu đã tính ra được
chưa?

 

B:快好了,陈总。一小时之内我就把它们准备好

Kuài hǎo le, chén zǒng. Yī xiǎoshí zhī nèi wǒ jiù bǎ tāmen zhǔnbèi
hǎo.

Sắp xong rồi, Trần tổng. Trong một tiếng tôi sẽ chuẩn bị xong xuôi

 

A:那好,谢谢

Nà hǎo, xièxiè.

Vậy tốt, cảm ơn.

 

B:不用谢,陈总。好了我就给您打电话

Bùyòng xiè, chén zǒng. Hǎole wǒ jiù gěi nín dǎ diànhuà.

Không có gì, Trần tổng. Khi nào xong tôi sẽ gọi điện cho ngài.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC
TỪ SƠN

Địa chỉ: Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn,
Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.745.726 / 02223.745.725 /
02223.745.724

Hotline: 0973.825.167