Hợp tác xã rau an toàn Visa tuyển nhân sự: Kế toán, kỹ thuật nông nghiệp, lái xe, LĐ phổ t

Hợp tác xã rau an toàn Visa tuyển nhân sự: Kế toán, kỹ thuật
nông nghiệp, lái xe, LĐ phổ thông,…

1.      Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp (2 người):
Yêu cầu có bằng cấp liên quan đến nông nghiệp hoặc có kinh nghiệm về nông nghiệp
(ưu tiên có kinh nghiệp về rau an toàn). Lương khởi điểm thử việc 5 triệu + thưởng
+ nuôi ăn ở + đi lại.

2.      Kế toán tổng hợp (2 người): Yêu
cầu có bằng cấp về kế toán, tài chính. Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp (ưu
tiên người có khả năng làm báo cáo tài chính). Lương khởi điểm thử việc 5 triệu
+ thưởng + nuôi ăn ở.

3.      Lái xe ô tô (1 người): Lương khởi
điểm thử việc 6 triệu + thưởng + nuôi ăn ở.

4.      Lao động phổ thông nam (5 người):
Lương khởi điểm thử việc 5 triệu + thưởng + nuôi ăn ở đi lại.

Chi tiết liên hệ:

Hợp tác xã rau an toàn Visa

Địa chỉ: Xã Đại Tự,
huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại:
0211.6288899.

Hoặc ứng viên có thể gửi
CV về địa chỉ Email: ratvp.visa@gmail.com