Huấn luyện an toàn hóa chất NĐ 113/2017

Crs Vina là trung tâm đa ngành hàng đầu tại Việt Nam chuyên
về các dịch vụ: Kiểm định an toàn thiết bị; Kiểm định thiết bị điện; Huấn luyện
an toàn nhóm 1,2,3,4,5,6; Huấn luyện sơ cấp cứu, Huấn luyện an toàn hóa chất NĐ
113/2017; Huấn luyện an toàn điện; Quan trắc môi trường lao động; Xin giấy phép
môi trường; Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Chứng nhận
sản phẩm hợp chuẩn hợp quy. Liên hệ 0903980538 để được tư vấn và nhận ưu đãi
tốt nhất.
http://moitruongcrsvina.com/