Khai giảng khóa Quản trị nguồn vốn – Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Hot hot
Hot ưu đãi tới 40% học phí cho khóa học đầu tiên của năm 2018. 

 Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh
nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp

 – Quyết định việc thành lập, hoạt động, phát triển của từng
loại hình doanh nghiệp. Tùy theo nguồn vốn khác nhau, phương thức huy động vốn
khác nhau mà có những loại hình doanh nghiệp khác nhau.

    – Là tiêu thức để đánh giá, phân loại doanh nghiệp
vào loại lớn, trung bình hay nhỏ.

  – Là tiềm năng quan trọng để doanh nghiệp sử dụng hiệu
quả nguồn lực, mở rộng thị trường phát triển.

    – Là cơ sở để doanh nghiệp tính toán, hoạch định
các chiến lược kinh doanh.

    – Vốn không ổn định, mất cân đối dẫn đến doanh
nghiệp mất khả năng thanh toán, bị phá sản…

Biết được tấm quan
trọng của nguồn vốn Top Olympia cho ra đời  khóa học CHIẾN LƯỢC NGUỒN VỐN do TS Lê Thẩm
Dương giảng, Quý Anh/chị nhanh đăng ký để nhận ưu đãi , số lượng có hạn

Chỉ còn 1 tuần , chỉ 1
tuẩn để khóa học bắt đầu 15/1/2018

                                                                            
Liên
hệ Top Olympia để sớm nhất để nhận ngay ưu đãi cho học viên đăng ký :
0949.684.888 – 02363.990.666