Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên – cấp chứng chỉ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV
ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công
chức chuyên ngành kế toán; 

Căn cứ quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt
chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;
Căn cứ quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi
dưỡng kế toán viên chính; 
Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam tổ chức mở các khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán
viên chính năm 2017; cụ thể như sau:


1. Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã số 06.031)
Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán
trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí
từ ngân sách nhà nước; có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán
trở lên.
Thời gian: 08 tuần (tương đương 320 tiết).
Học phí: 5.000.000đ/1hv
Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Tài chính ban hành
theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng
ngạch kế toán viên ; 


2. Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030)
Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán
trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí
từ ngân sách nhà nước; đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính hoặc đã có
chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.
Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Tài chính ban hành
theo Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt chương
trình bồi dưỡng kế toán viên chính.

Thời gian: 06 tuần (tương đương
240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm
tra và viết báo cáo thu hoạch).

Học phí: 4.500.000đ/người/khóa họC

 

3. Chứng chỉ: Cuối khóa học viên
đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính (đây là điều kiện bắt buộc để
tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4
mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)


4. Địa điểm học và làm thủ tục nhập học:
Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam
Tại Hà Nội : Tầng 2, 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tại HCM : Lầu 2, số 195 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM
Điện thoại : 0969 86 86 17 (Ms Hải Anh)
Email : haianh@giaoducvietnam.edu.vn