Kính hiển vi soi nổi Celestron LABS S10-60

  • Hai thị kính 10 và 20 lần
  • Hai vật kính: 1x và 3x
  • Độ phóng đại 10, 20 lần, 30 và 60 lần
  • Cấu trúc hoàn toàn bằng kim loại với núm lấy nét thô
  • Chiếu sáng trên và dưới