Luyện thanh, dạy hát, nhạc, Đàn guitar, bass,keyboard

Luyện thanh, dạy ca hát, nhạc ký căn bản, sáng tác, thực tập guitar, bas, keyboard. Thâu âm trên keyboard và MIDI. Giúp vui văn nghệ, party, hoi đoàn, đám cưới one man band, karaoke, âm thanh digital 2000 Watts.