Ma ní Omega chốt vặn ren Green Pin G4161

Ma ní chốt vặn ren green pin G4161

Green Pin Bow Shackle SC – Standard bow
shackle with screw collar pin

        
Mã: G4161

        
Tải trọng: từ 0,33 đến 55 tấn

        
Mạ kẽm: nhúng nóng

        
Grade: 6

        
Xuất xứ: Green Pin – HollandCông
Ty TNHH D
ch V K Thut Hàng Hi Nht Minh
Đ
a Ch: 808/B2 Đường 30/4, Phường 11, Thành Ph Vũng Tàu
Phone: 091 848 0515
Hotline/Zalo/Facebook: 0975 11 96 96
Mail: 
nhatminh.dvkt@gmail.com
www.nhatminhdvkt.com