Mẫu Hợp đồng thuê nhà mới nhất

 

Hợp đồng thuê nhà được hiểu thế nào?

Hợp đồng thuê nhà là sự thỏa
thuận bằng văn bản giữa người cho thuê và người thuê trong đó quy định cụ thể
giá thuê và phương thức thanh toán, thời hạn thuê cũng như quyền hạn và nghĩa
vụ phải thực hiện giữa các bên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và
đúng với sự thỏa thuận trước đó.

Hợp đồng thuê nhà được lập nhằm
đảm bảo quyền lợi giữa các bên liên quan và mang tính pháp lý của văn bản luật.

Khi nào thì
cần mẫu hợp đồng thuê nhà?

Mẫu hợp đồng thuê nhà được dùng
đến khi bên cho thuê và bên thuê thỏa thuận xong và muốn thể hiện những thỏa
thuận đó bằng điều khoản trên văn bản, làm căn cứ giải quyết các tranh chấp hay
vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình thuê/ cho thuê nhà sau này.

Nhà cho thuê sẽ được bên thuê sử
dụng vào các mục đích cá nhân, như là: để ở, cho thuê lại hoặc để kinh doanh…
miễn sao không vi phạm pháp luật.

Bài
viết xin chia sẻ mẫu hợp đồng cho thuê nhà để ở.

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà chuẩn gồm những nội
dung gì?

Bao gồm:

+ Thông tin của bên cho thuê và
bên thuê như: họ tên, địa chỉ, điện thoại, số CMND…

+ Thông tin nhà cho thuê: như
địa chỉ, quy mô, tiện ích…

+ Giá thuê nhà và hình thức
thanh toán

+ Thời hạn thuê

+ Quyền và nghĩa vụ của 2 bên

+ Xử lý khi vi phạm hợp đồng

+ Các thỏa thuận có liên quan
khác

+ Chữ ký của 2 bên