Máy chẩn đoán đa năng Launch X431 Pro gt

Launch X431 Pro GT là
thiết bị chẩn đoán mới nhất 2020, hỗ trợ hơn 110 dòng xe và nhiều chức năng đặc
biệt khác.

Launch X-431 PRO GT
có thiết kế cơ học mới, bộ nhớ lớn hơn, các phím nóng thực tế, đầu nối PUSH và
các chức năng chẩn đoán mạnh mẽ.

Thiết kế PUSH của nó
cho phép lưu trữ VCI trong thiết bị, giúp VCI dễ dàng mang theo và quản lý.

Chức năng

·       
Mã hóa đơn vị
điều khiển

·       
Điều chỉnh các
đơn vị điều khiển

·       
Đặt lại khoảng
thời gian dịch vụ

·       
Đọc luồng dữ
liệu xe

·       
Hiển thị các
thông số hệ thống hiện tại

·       
Kiểm tra bộ
truyền động

·       
Đọc và xóa mã
lỗi của hệ thống xe hơi

Liên hệ 0909.880.786