Ngữ pháp tiếng Hàn khi nói về thời tiết

Ngữ pháp tiếng Hàn khi nói về thời tiết

 

Để nói về thời
tiết, các bạn có rất nhiều cách như sau:

Cấu trúc ngữ pháp 1:

N / A~ㅂ니다/습니다 (Vĩ tố kết thúc câu trần thuật, thể hiện sự
trang trọng)

Ví dụ:
날씨가 따뜻합니다: Thời tiết ấm áp
교실이 덥습니다: Lớp học nóng
오늘은 날씨가 나쁩니다: Hôm nay thời tiết xấu

Cấu trúc ngữ pháp 2:

N/ A~ㅂ니까/ 습니까? (Vĩ tố kết thúc câu nghi vấn, thể hiện sự trang
trọng)

Ví dụ:

날씨가 따뜻합니까?: Thời tiết có ấm áp không ?

날씨가 춥습니까 ?: Thời tiết có lạnh không vậy ?

Cấu trúc ngữ pháp 3:

N/ A 않습니다 (Vĩ tố kết thúc câu phủ định thể hiện sự trang
trọng)

Ví dụ:

날씨가 따뜻하지 않습니다: Thời tiết thì không ấm áp

날씨가 덥니 읺습니다 => Thời tiết thì không nóng

Cấu trúc ngữ pháp 4:

N/ 어떻습니까 ? (Biểu thị N là như thế nào?)
Ví dụ:
날씨가 어떻습니까 ?: Thời tiết như thế nào?

Cấu trúc ngữ pháp 5:

(N 1/)  N2/ (Trả lời A~ㅂ니다/습니다: Có/ Không)
Ví dụ
오늘은 날싸가 좋습니다: Hôm nay thời
tiết tốt

오늘은 날씨가 덥습니다: Hôm nay thời
tiết nóng.

오늘은 날씨가 좋지 않습니다: Hôm nay thời
tiết thì không tốt.

Trung tâm
ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn

Số 24 Lý Thánh
Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

ĐT:
02223.745.725/02223.745.724

Hotline:
0973.825.167