Nhận định kĩ hơn về lệnh cd trên VPS Server

Maychuhanoi kính chào quý khách!

Rất vui được gặp lại Các bạn trong chuyện mục kiến thức máy chủ , bài viết trước Cả nhà đã biết cách điều hành VPS bằng Control Panel và cách thức đổi tên file trên VPS linux,Cách tạo folder và tróc nã cập vào folder trên VPS Linux …và số đông bài viết can hệ đến tri thức VPS, bài viết này tôi sẽ tiếp tục đi cùng Anh chị em Nhận định kĩ hơn về lệnh cd trên VPS Server

>>> Xem thêm: bán dell r340

Tìm hiểu kĩ hơn về lệnh cd trên VPS Server

Ở trên mình đã chỉ bạn phương pháp sử dụng lệnh cd truy vấn cập vào 1 thư mục nào ấy, nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ, mình sẽ giải thích thêm ở phần này.

tỉ dụ bây giờ bạn đang ở thư mục /root/data và muốn tróc nã cập lại thư mục /root, nghĩa là giảm đi 1 tầng thư mục thì sẽ viết lệnh là cd …Hai dấu chấm tức là bạn quay trở lại một tầng thư mục nhưng bạn không thể dùng nhiều hơn hai dấu chấm.

Trường hợp bạn cần vào chuẩn xác 1 thư mục nào đấy thì hãy gõ mang cấu trúc là cd /path/folder. Ví dụ mình muốn vào thư mục /etc/init thì sẽ gõ là cd /etc/init.

Bạn lưu ý giúp mình một chỗ, ví như trên đường dẫn của bạn mà mang dấu / đằng trước (ví dụ /etc/init) thì nó sẽ khởi đầu tính từ thư mục gốc, đây là khái niệm đường dẫn tuyệt đối.

Còn nếu như bạn viết mà thiếu dấu / đằng trước thì nó sẽ hiểu là bạn muốn truy cập vào thư mục với trong thư mục hiện nay bạn đang thực thi. Tỉ dụ mình đang ở thư mục /root mà gõ cd etc/init thì nó sẽ hiểu mình muốn truy tìm cập vào thư mục /root/etc/init và sẽ báo lỗi ví như thư mục này ko tồn tại.

Để trở lại thư mục của user bạn đang đăng nhập (ở đây là /root) thì bạn với thể gõ cd ~.

Muốn truy vấn cập vào thư mục gốc trên server thì gõ cd /.

Kết luận : Giục tốc thì bất đạt mà không giục thì ko đạt, Anh chị em đừng nôn nóng nhé, cần Nhận định từ trong khoảng, dần dần Về toàn cầu VPS. Cần Tìm hiểu chậm mà lại chắc.

hứa hẹn gặp lại Anh chị trong bài viết tiếp theo . Mời Anh chị theo dõi tại tri thức máy chủ.

>>> Xem thêm: bán dell r240
>>> Xem thêm: bán dell T640