Philips x-treme ulnition chính hang , kích sáng nhanh, tang sáng 200%

THÔNG
SỐ KỸ THUẬT

 • Công nghệ LED
 • Tăng sáng 200%
 • Ứng dụng : đèn chiếu xa, đèn
  chiếu gần
 • Loại bóng H4, H7, H11, 9005,..
 • Điện áp 12V
 • Đặc tính kỹ thuật
  : AirFlux, IP65, SafeBeam
 • Nhiệt màu 6000K
 • Lumen 1000/1350
 • Tuổi thọ 12 năm 
 • Bảo hành 3 năm

 • xvMhFbM Philips x treme ulnition chính hang , kích sáng nhanh, tang sáng 200%