Quản lý phương tiện từ xa hiệu quả thông qua ứng dụng của GPS

Ngày nay ứng dụng gps được áp dụng phổ biến trong ngành vận tải trên toàn thế giới. Việc sử dụng ứng dụng này nhằm giám sát, theo dõi và quản lý xe nhằm tăng hiệu quả sử dụng cũng như tiết kiệm các chi phí không cần có.
Lợi ích ứng dụng GPS mang lại
Minh bạch hóa quá trình sử dụng tài sản xe, kiểm soát quá trình vận hành, bảo dưỡng.

Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Giảm chi phí, thời gian, nhân sự cho việc quản lý điều hành phương tiện.
Giảm thiểu việc sử dụng xe trái phép. Sử dụng vào mục đích ngoài phạm vi công việc.
Dễ dàng điều khiển, bố trí xe đón khách tại vị trí gần nhất.
Giảm bớt rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho chủ doanh nghiệp.
Giảm bớt quá trình sử dụng xe sai mục đích.
Cải thiện quan hệ với khách hàng, đối tác với ứng dụng GPS
Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tăng lợi thế cạnh tranh.
Tính năng mở rộng của ứng dụng GPS đối với ngành vận tải
Quản lý các điểm dừng đỗ, dừng xe nổ máy, dừng xe tắt máy, hiển thị thời gian dừng đỗ
Cảnh báo về trung tâm khi xe vượt quá tốc độ cho phép.
Quản lý lịch trình sử dụng xe, thời hạn thay dầu, bảo dưỡng,.v.v..
Ứng dụng GPS cho phép thiết lập, khoanh vùng, đặt trạm, quản lý, báo cáo quá trình ra vào trạm
Báo cáo việc ra khỏi vùng hoạt động