Quyết liệt hoàn thành Dự án 3 – Mekong Nam Á

Mục tiêu phát triển của Dự án 3 là “Nhằm giảm rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm và tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu vực phát triển đô thị mới có rủi ro thấp hơn cũng như khả năng tăng cường năng lực của chính quyền thành phố trong việc quản lý rủi ro thiên tai của TP Cần Thơ”. Theo mục tiêu cụ thể, dự án sẽ bảo vệ vùng lõi đô thị với diện tích 2.675ha, trong đó diện tích khu vực đô thị là 2.010ha. Theo đó, diện tích ngập khi không có dự án là 696ha. Qua quá trình triển khai dự án và chạy các mô hình thủy lực để đánh giá kết quả giảm ngập, sau khi triển khai dự án, diện tích ngập đến nay đã giảm xuống còn 58ha. Đối với việc tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với các khu vực phát triển đô thị, hiện nay, các công trình giao thông quan trọng như cầu Quang Trung đơn nguyên 2, đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 đang trong giai đoạn triển khai nên chưa thể đánh giá chính xác thời gian lưu thông của người dân sẽ được rút ngắn lại như thế nào so với thời điểm các công trình chưa thi công.