RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN

GIÁ SIÊU RẺ!! CHỈ
3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M2 TẠI PHÚ CÁT, 10m MẶT TIỀN.

Địa chỉ: Thôn 2 Phú Cát Quốc Oai.

clip image001 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN Diện Tích: 360
,mặt tiền10m.

clip image001 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN Giá : giá chỉ
hơn 3 triệu/m, khoảng 70m ra trục chính thôn 2.

clip image001 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN Vị trí: Gần khu
quy hoạch của vingruop tại Phú Cát.

clip image001 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN Sổ chính chủ
sang tên trong ngày luôn,


Liên hệ Trần Long 

clip image002 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN

clip image002 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN

clip image002 RẺ CHƯA BAO GIỜ TỪNG CÓ   GIÁ chỉ Hơn 3,XTR/M2 SỞ HỮU NGAY LÔ ĐẤT S360M, MẶT TIÈN 10M GẦN : 0768888818 –
0768888816 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DREAMLAND.
thôn 6- Thạch hòa- Thạch Thất- Hà Nội.