Splitter- Modem 2772n

Công ty EPT chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị cáp quang,mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn

 chia quang 1:2 | chia quang 1×2 | chia quang 1:4 | chia quang 1×4 | chia quang 1:8 | chia quang 1×8 | chia quang 1:16 | chia quang 1×16 | chia quang 1:32 | chia quang 1×32 | bộ chia quang 1:4 | bộ chia quang 1×4 | bộ chia quang 1:8 | bộ chia quang 1×8 | bộ chia quang 1:16 | bộ chia quang 1×16 | bộ chia quang 1:32 | cáp quang adss 24 core | bộ chia quang 1×32 | mini node quang or16 | mini node or16 | mini node or18 | cáp quang 12 core singlemode | cáp quang 24 core singlemode | node quang or18 | thu quang or18 | thu quang or 16 | khuếch đại quang edfa 8*20dB | khuếch đại quang EDFA 8 cổng | khuếch đại quang edfa 16*20dB | khuếch đại quang EDFA 16 cổng | hộp phối quang odf 24core | hộp phối quang odf 12core | cáp quang gyxtw 4core| splitter 1×32 | splitter 1:32 | splitter 1×16 | splitter 1:16 | splitter 1:8| splitter 1×8 | splitter 1:2 | splitter 1×2 | splitter 1:4 | splitter 1×4 | cáp quang 2fo | cáp quang 2 fo | cáp quang 48core | cáp quang 48 core | cáp quang 48fo | cáp quang 48 fo | cáp quang 12fo | cáp quang 12 fo | cáp quang 12core | khuếch đại quang edfa 16*23dB| khuếch đại quang edfa 8*23dB | Khuếch đại quang EDFA WS50EY2U8*23dB |Khuếch đại quang EDFA WS50EY 8*23dB