Tại sao các công ty và đại lý xe điện lại ngại bán xe điện chạy pin tithium

https://www.youtube.com/watch?v=rXd1UDgM8KE