Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Công
ty than hoạt tính Toàn Cầu Xanh cung cấp than shisha, thanh hoạt tính v.v.v Do
Ông Hà Trần Phước Sơn sáng lập.

#thanhoattinh #toancauxanh #thanshisha #thanhoattinhtoancauxanh
#than

Address : Phòng 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phone  0946533701

Email:  nambdcc@gmail.com

Website : https://thanhoattinhvietnam.com/

https://www.instagram.com/thantoancauxanh/

https://thantoancauxanh.blogspot.com/

https://twitter.com/toancauxanh

https://www.pinterest.com/toancauxanh

https://toancauxanh.tumblr.com/

https://www.facebook.com/Toancauxanhhp/