Thông báo mở lớp vận hành nồi hơi an toàn nồi hơi – 0978588927

THÔNG
BÁO MỞ LỚP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

Để
đáp áp nhu cầu thực tế của Quy học viên,  nhằm cấp nhật kiến thức lý thuyết, thực hành
cơ bản về VSATP, hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm, thực hành tốt
VSATTP…cho các cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất, chế biến,
kinh doanh thực phẩm, Công ty 
thông báo liên tục mở 
các lớp tập huấn kiến thức VSATTP:
 

Công
tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) có ý nghĩa rất quan
trọng trong cuộc sống của mỗi con người, mỗi quốc gia. Chất lượng VSATTP
là vấn đề không những ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến sức khoẻ của
người dân, sự phát triển giống nòi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình
sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hoá, phát triển du lịch, thương mại và uy tín
quốc gia. Chất lượng VSATTP không được đảm bảo sẽ gây: ngộ độc cấp tính, ngộ
độc mạn tính, các bệnh lây truyền qua thực phẩm, bệnh ung thư, …. Vì vậy, đảm
bảo chất lượng VSATTP luôn luôn là một vấn đề được sự quan tâm của các cấp, các
ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

I. Đối
tượng:

Người trực tiếp sản
xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam trong các cơ sở sau:

1. Cơ sở sản xuất, chế
biến thực phẩm:

a) Cơ sở sản xuất, chế
biến thực phẩm công nghiệp.

b) Cơ sở sản xuất, chế
biến thủ công và thủ công nghiệp

2. Cơ sở kinh doanh thực
phẩm:

a) Cơ sở bán thực phẩm

b) Cơ sở dịch vụ ăn uống

c) Cơ sở vận chuyển thực
phẩm

II. Thời gian tập huấn:
Từ 1 – 2 ngày

III. Nội dung tập huấn

1. Các kiến thức cơ bản
là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận

a) Các mối nguy vệ sinh
an toàn thực phẩm.

b) Điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩm.

c) Phương pháp bảo quản
vệ sinh an tòan thực phẩm (trong sản xuất – chế biến bảo quản, lưu trữ, vận
chuyển, tiêu dùng…).

d) Thực hành tốt vệ sinh
an toàn thực phẩm.

đ) Các quy định pháp
luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Các kiến thức: thực
hành sản xuất tốt (GMP-Good Manufacture Practice), thực hành vệ sinh tốt
(GHP-Good Hygiene Practice), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn
(HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point).

2. Các kiến thức chuyên
ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

IV.Quyền lợi học
viên: 
Sau khóa tập huấn học viên nhận Giấy chứng nhận
do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cấp.

V. Học phí: Căn
cứ vào số học viên của khóa học hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn về khóa
học.

VI. Địa điểm đào
tạo: 
Theo yêu cầu của khách hàng

VII: Mọi chi tiết xin
vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO
DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

 Add: 603, C6, khối 2, Khu Đô thị Mỹ Đình 1, Từ
Liêm, Hà Nội

Tel:
04 6682 5380 –  Fax:04 7308 1930

                              Hotline: 0978 588 927
(Mss.Hoài)      

Website:giaoducphuongdong.edu.vn

Email:
hoainguyenphuongdong@gmail.com