Thủ tục thành lập công ty Offshore

Để thành lập công ty Offshore ở nước ngoài, quý khách hàng cần cung cấp
Giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận địa chỉ ( ATP sẽ cung cấp mẫu tham khảo cho khách hàng).

– Tên công ty: Quý khách cần cung cấp 03 tên cho công ty dự định thành
lập để công ty chúng tôi kiểm tra có trùng tên hay không, đã bị doanh
nghiệp khác đăng ký hay chưa và chúng tôi sẽ chọn theo thứ tự ưu tiên từ
trên xuống dưới. Nếu cả 03 tên đó đã bị đăng ký, Quý khách hàng phải
cung cấp lại cho chúng tôi 03 tên khác và quy trình lặp lại như trên.

Bạn hãy tham gia cùng hàng ngàn khách hàng đã trải nghiệm và hài lòng
với dịch vụ của công ty ATP chúng tôi trong hơn 18 năm qua. Khi bạn sử
dụng bất kỳ sản phẩm thành lập công ty nước ngoài nào của chúng tôi, bạn
sẽ nhận được hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ từ các luật sư của chúng tôi, các
luật sư sẽ giúp trả lời các câu hỏi quản lý hàng ngày của công ty bạn ở
nước ngoài.

– Hộ chiếu còn hạn sử dụng (Photocopy)+ CMND.

– Kế hoạch kinh doanh: Quý khách cần cung cấp nội dung kinh doanh
cho công ty dư định thành lập bao gồm: kinh doanh loại hàng gì .

– Cấu trúc cổ đông: Quý khách cần cung cấp chi tiết thông tin về từng cổ đông: Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần nắm giữ (%).

Sau khi cung cấp đầy đủ những thông tin nêu trên và nộp phí công ty
chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thành lập công ty offshore cho quý khách.
Thời gian có giấy phép bản scan khoàng 1 đến 2 ngày làm việc tùy từng
nước.
Bạn hãy tham gia cùng hàng nghìn khách hàng đã trải nghiệm và hài lòng
với dịch vụ của công ty ATP chúng tôi trong hơn 18 năm qua. Khi bạn sử
dụng bất kỳ sản phẩm thành lập công ty nước ngoài nào của chúng tôi, bạn
sẽ nhận được hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ từ các luật sư của chúng tôi, các
luật sư sẽ giúp trả lời các câu hỏi quản lý hàng ngày của công ty bạn ở
nước ngoài

Warmest Regards,
Stephanie Lee.

Business Development Manager | ATP CO., LTD.
Phone : 0909094712.

Email : vn@offshoreatp.com
Web : offshoreatp.com.

cty Thủ tục thành lập công ty Offshore