Tìm hiểu nền tảng Cisco IOS XE trên sản phẩm Cisco Catalyst 9300 Series.

Nền tảng Cisco IOS XE trong thiết bị C9300 Series

Sản phẩm Cisco IOS XE được coi là phần mềm cho 1 kỷ nguyên mới trong hệ thống mạng, có thể coi đó là 1 hệ điều hành mở và tính linh động được tối ưu hóa cho 1 kỷ nguyên mới của các công ty.

Chi tiết nền tảng thiết bị Cisco IOS XE và lợi ích của dòng thiết bị Catalyst 9300.

Trang web : Ciscochinhhang.com.

Bộ chuyển mạch thiết bị mạng Switch Catalyst 9300 dòng sản phẩm thế hệ mới được biết tới với tính năng xếp chồng và các chức năng bảo mật cao, đặc biệt là chức năng giải phóng băng thông với 480Gbps khi xếp chồng mang tới nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

EvolvedXEProgrammingInterfaces Tìm hiểu nền tảng Cisco IOS XE trên sản phẩm Cisco Catalyst 9300 Series.

Như đã nói đến ở những bài liên quan trước Ciscochinhhang.com đã có nói tới nền tảng Cisco IOS XE cốt lõi của dòng sản phẩm này. Và trong bài tin ngắn này Ciscochinhhang.com sẽ gửi tới mọi người những đặc điểm và tính năng của nền tảng IOS XE sử dụng cho các bộ chuyển mạch thế hệ mới Switch Catalyst 9300 Series.

Giới thiệu nền tảng Cisco IOS XE trên thiết bị Cisco Catalyst 9300 Series

Thiết bị mạng Cisco IOS XE được coi là phần mềm cho 1 kỷ nguyên mới trong hệ thống mạng, có thể coi đó là 1 hệ điều hành mở và tính linh động được tối ưu hóa cho 1 kỷ nguyên mới của các công ty.

Những tính năng được lập trình đi sâu vào hành vi người dùng, ứng dụng và những thiết bịChúng là nền tảng hỗ trợ các truy cập có dây và không có dây, tập hợp , cốt lõi và WAN.

Thiết bị Cisco IOS XE mở ra 1 mô hình hoàn toàn mới trong cài đặt hệ thống mạng, vận hành và kiểm soát thông qua tự động hóa mạng. Giải pháp tự động hóa của thiết bị mạng Cisco mở, dựa trên các tiêu chuẩn và có thể mở rộng trên toàn bộ vòng đời của 1 thiết bị mạng.

Xem thêm : switch cisco 8 port Gigabit