Tour du lịch lễ hội

BẢNG GIÁ THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2018

 

Mã tour

Lịch trình

Thời

Gian

Phương

tiện

      Đơn giá (nghìn đồng)

16- 20
khách

21 – 29
khách

30  khách trở lên

ASM 01

Tour lễ hội Chùa Bái Đính – Tràng An

1N

ô tô

600.000

580.000

560.000

ASM 02

Tour lễ hội
Cố Đô Hoa Lư – Chùa Bái Đính

1N

ô tô

400.000

380.000

360.000

ASM 03

Tour lễ hội Chùa Hương

1N

ô tô

480.000

460.000

450.000

ASM 04

Tour lễ hội
Chùa Tây Thiên – Thiền Viện Trúc Lâm

1N

ô tô

400.000

380.000

350.000

ASM 05

Tour lễ hội Chùa Thầy – Tây Phương – Chùa Mía

1N

ô tô

400.000

380.000

360.000

ASM 06

Tour lễ hội
Côn  Sơn – Kiếp Bạc

1N

ô tô

420.000

400.000

380.000

ASM 07

Tour lễ hội Đền Trần – Chùa Keo – Đền
Tiên La

1N

ô tô

430.000

400.000

380.000

ASM 08

Tour lễ hội
Đền Đô – Chùa Phật Tích

1N

ô tô

400.000

380.000

350.000

ASM 09

Tour lễ hội Đền Hùng – Đền Mẫu Âu Cơ 

1N

ô tô

430.000

400.000

380.000

ASM 10

Tour lễ hội
Đền Bà chúa Thác Bờ – Thung Nai

1N

ô tô

450.000

430.000

400.000

ASM 11

Tour lễ hội Đền Chử Đồng Tử – Bát Tràng

1N

ô tô

400.000

380.000

350.000

ASM 12

Tour lễ hội
Đền Bà Chúa Kho – Chùa Dâu – Bút Tháp

1N

ô tô

420.000

400.000

380.000

ASM 13

Tour lễ hội Phủ Giầy – Đền Trần

1N

ô tô

420.000

400.000

380.000

ASM 14

Tour lễ hội
Đền Bắc Lệ  – Đền Mẫu Đồng Đăng

1N

ô tô

480.000

450.000

430.000

ASM 15

Tour lễ hội Đền Mẫu Lạng Sơn – Tân Thanh

1N

ô tô

500.000

460.000

450.000

ASM 16

Tour lễ hội
chùa Yên Tử – Chùa Ba Vàng

1N

ô tô

480.000

450.000

400.000

ASM 17

Tour lễ hội Yên Tử – Cửa Ông

2N

ô tô

980.000

950.000

890.000

ASM 18

Tour lễ hội
Đền Ông Hoàng Mười – Đền Bà Triệu

2N

ô tô

 1.150.000

1.100.000

980.000

ASM 19

Tour lễ hội Đền Ông Hoàng Bảy – Bảo Hà

1N

ô tô

500.000

480.000

460.000