TUYỂN GẤP BẢO VỆ NHÀ SÁCH QUẬN 6

Trực cổng thì ghi chép sổ sách xuất nhập hàng 

Ghi thẻ xe
Lương 20k/giờ