Tuyển sinh năm 2018 – Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP

Trường Cao đẳng nghề số
20/BQP thông báo tuyển sinh năm 2018.  Mời các bạn hãy truy cập trang
web của Trường để biết thêm thông tin chi tiết  http://caodangnghe20-bqp.edu.vn/chitiet_tintuc.php?id=125