Xe đẩy hàng

Xe đẩy hàng gập gọn tải trọng 300kg 
Kích thước: 72*90*60
Liên hệ: 0963 707 317 hoặc 0967461346
Webside: https://www.xedayhang.net/san-pham

xe d y h ng c  logo grande Xe đẩy hàng